وظایف حاکم اسلامی در قبال مردم
32 بازدید
محل نشر: مجله پیام حوزه شماره 28 و 29 سال 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی