اندیشه سیاسی وحید بهبهانی
30 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » بهار 1382 - شماره 21 (20 صفحه - از 175 تا 194)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تقویت مکتب اصولی توسط علامه وحید بهبهانی و استمرار آن در طی دو قرن اخیر، فصل جدیدی از حیات سیاسی شیعیان در عصر غیبت را گشود و موجب رشد تفکر سیاسی در فقه شیعه، گسترش حوزه اختیارات فقیه و اقتدار عالم دینی در عرصه سیاست و سرانجام برپایی حکومت دینی به دست امام خمینی در ایران گردید. ضرورت شناخت پیشینه تفکر سیاسی شیعه مستلزم بازکاوی اندیشه‏های وحید بهبهانی است. در این مقاله، زندگی سیاسی بهبهانی و نیز اندیشه‏های سیاسی او در خصوص دین و سیاست، حکومت و انواع آن، تقیه و تعامل با حکام جور، مسأله ولایت فقیه، شرایط و اوصاف حاکم اسلامی و مؤلفه‏های دیگری از اندیشه وی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. واژه‏های کلیدی: سیاست، امامت، خلافت، حکومت عدل، حکومت جور، فقه سیاسی.