اندیشه سیاسی جمال الدین خوانساری
33 بازدید
ناشر: بوستان کتاب
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-09-0559-3
سال نشر: 1382
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مال الدین محمد خوانسارى <متوفاى 1122 ق > معروف به آقا جمال ، از فقها وحکماى به نام عصر اخیر صفوى است . حضور فعال و مؤثر خوانسارى در دستگاه قدرت و نیز آگاهى وى از ناهنجارى هاى سیاسى اجتماعى دوران خود موجب گردیدتا براى درمان آنها چاره اندیشى نموده و درصدد تصحیح رفتار دولتمردان صفوى واصلاح ساختار بیمار و رو به زوال دولت صفویّه برآید. او با مبنا قرار دادن سخنان حضرت على (ع ) در اثر معروف خود <شرح غررالحکم > سعى نمود با تحلیل هاى آسیب شناختى از حکومت ، الگوسازى رفتارى براى سیاستمداران ، تأکید برویژگى ها و صفات حاکمان و تبیین کارویژه هاى حکومت ، راه کارهاى علمى و عملى خود را در راستاى رسیدن به وضعیّت مطلوب ارائه نماید. محصول تلاش علمى این اندیشمند فرزانه با توجه به صبغهء روایى و ویژگى فرازمانى آن ، مى تواند به عنوان معیار سنجش رفتار کارگزاران نظام اسلامى در جهت تصحیح عملکرد و روابطمتقابل ایشان با شهروندان مورد اهتمام قرار گیرد.