اندیشه سیاسی علامه وحید بهبهانی
32 بازدید
ناشر: موسسه بوستان کتاب
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-548-838-1
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
وحید بهبهانی(1117-1205 هجری قمری)از فقیهان بزرگ،مجدد شیعه و مکتب اصولی در سده دوازدهم هجری است. ایشان با تقویت مکتب اصولی و استمرار آن طی دو قرن اخیر، فصل جدیدی از حیات سیاسی شعیان را در عصر غیبت رقم زد و موجب رشد تفکر سیاسی در فقه شیعی، گسترش حوزه اختیارات فقیه و اقتدار عالمان دینی در عرصه اجتماع و سیاست گردید. ضرورت شناخت پیشینه تفکر سیاسی شیعی، مستلزم بازکاوی اندیشه های سیاسی عالمان بزرگی چون علامه وحید بهبهانی است، بدین منظور اثر حاضر به مطالعه و بررسی آرا و نظریه های سیاسی بهبهانی در باره رابطه دین و سیاست، حکومت، نوع نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت، ولایت فقیه، شرایط و اوصاف حاکم اسلامی، تقیه و تعامل با حاکم جور و دیگر مولفه های اندیشه سیاسی وی می پردازد.